ΚΕΝΤΡΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Ταχ. Διεύθυνση: Αλεξίδη 1-3
Ταχ. Κώδικας: 62300
Πληροφορίες: Φώτης Παπαδόπουλος
τηλέφωνο 2323028735 
Σιδηρόκαστρο, 20-6-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Υλοποίηση προγραμμάτων μελισσοκομίας έτους 2019.

Στην Περιφερειακή ενότητα Σερρών θα υλοποιηθούν 2(δύο) τριήμερα προγράμματα μελισσοκομίας, από το Κέντρο “ΔΗΜΗΤΡΑ” Σιδηροκάστρου, για το έτος 2019 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

1ο Πρόγραμμα.

Τετάρτη 3/7/2019 Θέμα Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών.Εισηγητής Ξώνης Κωνσταντίνος. Level 1 unlocks Level 2, Level 2 unlocks https://kellyrobbins.net/best-vegas-poker-rooms-for-beginners/ Level 3, etc. Log in and hit the play button for https://parkirpintar.com/the-palms-casino-resort-las-vegas-usa/ some popular-game-show-turned-online-video-slot action, full-size.

Πέμπτη 4/7/2019 Θέμα Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προιόντων κυψέλης. Εισηγητής Ξώνης Κωνσταντίνος.

Παρασκευή 5/7/2019 Θέμα Τυποποίηση, εμπορία, προώθηση, σήμανση των μελισσοκομικών προιόντων. Εισηγητής Ξώνης Κωνσταντίνος.

2ο Πρόγραμμα.

Τετάρτη 10/7/2019 Θέμα Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά την διάρκεια του έτους. Εισηγητής Γκουσιάρης Αλέξανδρος. There are so many casinos that offer great services https://clanchronicles.com/nh-gran-hotel-casino-de-extremadura-tripadvisor/ to Kiwis, but how to be sure which one is the best? No deposit free spins are https://casillascontracting.us/how-does-a-poker-tournament-work/ the go-to no deposit bonus for slots players. How can I tell if a casino https://www.fontdload.com/judi-casino-sbobet-online-deposit-50-ribu/ is safe?  

Πέμπτη 11/7/2019 Θέμα Εθνική και κοινοτική νομοθεσία(Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και εμπορίας των προιόντων μελισσοκομίας,άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό κλπ). Εισηγητής Γκουσιάρης Αλέξανδρος.

Παρασκευή 12/7/2019 Θέμα Τυποποίηση, εμπορία, προώθηση, σήμανση των μελισσοκομικών προιόντων. Εισηγητής Γκουσιάρης Αλέξανδρος.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στην αίθουσα κυνηγητικού συλλόγου Σερρών (2ο χλμ Σερρών Ιεράς μονής Τιμίου Προδρόμου), παραπλεύρως μουσείου Φυσικής Ιστορίας , από 16¨30 εώς 21¨30.

Με εκτίμηση Ο γεωπόνος του Κέντρου ”ΔΗΜΗΤΡΑ” ΣιδηρόκαστρουΠαπαδόπουλος Φώτης


Προθεσμία μέχρι τη δευτέρα 21 Ιανουαρίου οπότε λήγει και η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής στις δράσεις «Αντικατάσταση κυψελών» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι ο μελισσοκόμος δικαιούχος των δύο δράσεων είναι η υποβολή της δήλωσης διαχείμασης.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ (Αντικατάσταση των κυψελών)

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι του προγράμματος αντικατάστασης κυψελών είναι οι μελισσοκόμοι που έχουν στην κατοχή τους 20 κυψέλες και άνω και έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο
Ο δικαιούχος μελισσοκόμος μπορεί να αντικαταστήσει το 10% των κατεχόμενων κυψελών διαχείμασης.
Η αξία της κάθε κυψέλης αντικατάστασης καθορίζεται μέχρι του ποσού των τριάντα ευρώ χωρίς ΦΠΑ (30,00€)

Δικαιολογητικά (Αντικατάστασης κυψελών)
1. Φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου
2. Φωτοαντίγραφο της αίτησης – δήλωσης κυψελών διαχείμασης
3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης
4. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση – δήλωση στοιχεία, όσο και τα αντίστοιχα στα φορολογικά έντυπα είναι αληθή, ότι θα διατηρήσουν τις κυψέλες αντικατάστασης, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία αγοράς τους και θα τις επιδεικνύουν στις Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές και ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης, προσκομίζω ακριβές φωτοαντίγραφα δελτίων αποστολής – τιμολόγια αγοράς κυψελών διότι είμαι υποχρεωμένος σύμφωνα με τον κώδικα φορολογικών στοιχείων να τειρώ τα πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο μου.
5. Εκκαθαριστικό σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (Μετακινήσεις)

Α. Δικαιούχοι
Δικαιούχοι προγράμματος Οικονομικής Στήριξης τις νομαδικής μελισσοκομίας (Μετακινήσεις μελισσών) είναι
1. Ο κάτοχος 110 κυψελών και άνω (σύμφωνα με την δήλωση διαχείμανσης)
2. Που είναι επαγγελματίας αγρότης που διαθέτει σχετική βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών (ΜΑΕΕ) από το ΚΕΠΥΕΛ .
3. Και σύμφωνα με τα στοιχεία της ποιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης Ε1 και Ε3 έχει ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής παραγωγής 5. Je suis vraiment ordonnance effets secondaires content https://asgg.fr/ de ma decision. 000€
4. Θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο
5. και πληρωμένες τις υποχρεώσεις τους στον ΟΓΑ

Β. Νέοι Αγρότες
Οι αγρότες που εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών των δύο προηγούμενων ημερολογιακών ετών από την καταληκτική ημερονημία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης ακαθάριστης αξίας 5.000 € και άνω καταθέτοντας σχετικό αποδεικτικό έγγραφο (απόφαση ένταξης νέων αγροτών).

Γ. Συνταξιούχοι του ΟΓΑ
Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ οι οποίοι είναι κάτοχοι 110 κυψελών διαχείμανσης είναι δικαιούχοι όταν έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο και αποδεικτικό έγγραφο του είδους της σύνταξής τους.

Δ. Επιπλέον διευκρινίσεις
Οι μελισσοκόμοι που πληρούν τις προηγούμενες προϋποθέσεις δικαιούνται την ενίσχυση στην περίπτωση που:
Α) έχουν μετακινήσει παραγωγικά μελίσσια σε απόσταση πάνω από 50 χιλιόμετρα
Β) ενισχύεται μέρος της δαπάνης μετακίνησης κατά το χρονικό διάστημα από την ημέρα υποβολής της αίτησης έως 1 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα στο Κέντρο Μελισσοκομίας Κεντρικής Μακεδονίας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Συνημμένα (Ο αιτών καταθέτει μόνο τα συνημμένα που δεν υπάρχουν στη ΔΑΟΚ ΠΕΛΛΑΣ ή στο ΚΜ):
1. Φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου
2. Φωτοαντίγραφο της αίτησης – δήλωσης κυψελών διαχείμασης
3. Φωτοαντίγραφο της πιο πρόσφατης κατά την υποβολή της αίτησης, πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα)
4. Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΕΕ ως επαγγελματίας αγρότης
5. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας και της σελίδας με τη σφραγίδα θεώρησης του βιβλιαρίου ΟΓΑ ή ασφαλιστική ενημερώτητα από τον ΟΓΑ
6. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελισσοκομικού – αγροτομελισσοκομικού αυτοκινήτου
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση – δήλωση στοιχεία, όσο και τα αντίστοιχα στα φορολογικά έντυπα είναι αληθή, ότι θα διατηρήσουν τις κυψέλες αντικατάστασης, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία αγοράς τους και θα τις επιδεικνύουν στις Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές και ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης.
8.Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης
9. Για τους συνταξιούχους Βεβαίωση από τον ανταποκριτή του ΟΓΑ (κάτοχος σύνταξης).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων προγραμμάτων μελισσοκομίας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι 21 Ιανουαρίου 2019 (Ημέρα Δευτέρα).

Πηγή: agronews.gr