Διαφορές μεταξύ των ατόμων της κυψέλης

Υπάρχουν σηµαντικές µορφολογικές και ανατοµικές διαφορές µεταξύ των τριών διαφορετικών µορφών εντός της κυψέλης, δηλαδή της εργάτριας, της βασίλισσας και του κηφήνα. Αυτές οι διαφορές δίνονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί.

Μορφολογικές και ανατοµικές διαφορές µεταξύ εργάτριας, βασίλισσας και κηφήνα.
Μορφολογικές και ανατοµικές διαφορές µεταξύ εργάτριας, βασίλισσας και κηφήνα.

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας

Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Κρήτης

Ηλεκτρονικές σημειώσεις

Η μορφολογία της μέλισσας

Καθηγητής: Αλυσσανδράκης Ελευθέριος

Share this post